Reichstag, siedziba niemieckiego palamentu- Bundestagu, Berlin. Foto: Niemcy.pl (BD)

Reichstag, siedziba niemieckiego palamentu- Bundestagu, Berlin.

(źródło: www.progress.com.pl)

Ustrój, system polityczny i partie polityczne Niemiec

Niemcy są państwem demokratycznym, w którym prawa człowieka i jednostki są nie tylko zagwarantowane konstytucyjnie, ale i rzeczywiście przestrzegane. Nie każdy wie, że Niemcy są państwem, którego ustrój terytorialny jest złożony.

Federacja 16 landów

Republika niemiecka jest bowiem federacją. Oznacza to, że struktura władz jest dwuszczeblowa. Na szczeblu centralnym władzę sprawuje rząd z kanclerzem na czele, prezydent oraz parlament federalny.

Parlament składa się z Bundestagu oraz Bundesratu. Ten ostatni jest reprezentacją rządów federalnych na szczeblu krajowym. Władze na szczeblach krajowych sprawują rządy i paramenty krajów federacji. Jak w większości demokratycznych państw również w Niemczech istnieje trójpodział władzy. Judykatywa jest niezależna i dzieli się na sądownictwo powszechne i wyspecjalizowane, na czele z sądami konstytucyjnymi.

Ważną rolę w  systemie politycznym Niemiec odgrywają partie polityczne. Do tych najważniejszych i dominujących należą: SPD, CDU/CSU, Zieloni (die Grüne) oraz FDP.

Więcej szczegółów na www.progress.com

W ostatnich wyborach do Bundestagu (patrz frakcje Bundestagu) weszła również najmłodsza partia o nazwie ‚die Linke‚, co oznacza w wolnym tłumaczeniu ‚Lewica’. Traktowana jako skrajnie lewicowa partia protestu uzyskała 76 miejsc w niemieckim parlamencie, a więc więcej niż przykładowo Partia Zielonych ‚die Grüne’.

Comments are closed.