(Warszawa, BD) Czasownik ‚sehen’ (czyt. zeejen) czyli widzieć należy w moim subiektywnym odczuciu do najczęściej używanych czasowników języka niemieckiego, nie będąc czasownikiem pomocniczym typu ‚haben’ , ‚sein’ czy ‚werden’. Na pewno znajdziecie go na liście najczęściej stosowanych czasowników na stronie vocabulix.
Warto na początek nauczyć się jego podstawowych form w czasie teraźniejszym.

Liczba pojedyncza (Singular):

 • Ich sehe *** (ja) widzę
 • Du siehst *** (ty) widzisz
 • Er/Sie / es sieht ***  (on/ona/ono) widzi

Liczba mnoga (Plural)

 • wir sehen *** (my) widzimy
 • ihr seht *** (wy) widzicie
 • sie/ Sie sehen *** (oni/ Państwo) widzą

 

W mowie potocznej używa się najczęściej czasu przeszłego ‚Perfekt’. Odmiana polega na zastosowaniu właściwej formy czasownika ‚haben’ (mieć/ posiadać) i formy dokonanej od ‚sehen’, czyli ‚gesehen':

w liczbie pojedynczej (Singular):

 • ich habe gesehen *** ja widziałem
 • du has gesehen *** ty widziałeś/ widziałaś
 • er/sie/es hat gesehen *** ona ona ono widziało

Liczba mnoga (Plural):

 • wir haben gesehen *** my widzieliśmy
 • ihr habt gesehen ***  wy widziliście
 • sie/Sie haben gesehen *** oni / Państwo widzieli

 

Czas przeszły mowy pisanej ‚Präteritum':

Liczba pojedyncza:

 • ich sah *** (ja) widziałem
 • du sahst *** (ty) widziałeś
 • er/sie/es  sah *** (on/ ona /ono) widziało

Liczba mnoga:

 • wie sahen *** (my) widzieliśmy
 • ihr saht *** (wy) widzieliście
 • sie/ Sie sahen *** (oni/ Państwo) widzieli

Czas przyszły niedokonany to odmiana czasownika ‚werden’ plus bezokolicznik ‚sehen':

 • ich werde sehen *** (ja) zobaczę
 • du wirst sehen *** (ty) zobaczysz
 • er/ sie/es wird sehen *** (on/ ona/ ono) zobaczy
 • wir werden sehen *** (my) zobaczymy
 • ihr werdet sehen *** (wy) zobaczycie
 • sie/ Sie werden sehen ***(oni/ Państwo) zobaczą

Prawdziwa przyjemność zaczyna się dopiero, gdy poznaje się rodzinę czasowników bezpośrednio powiązanych z czasownikiem ‚sehen’, jak np. ‚ansehen’, ‚etwas übersehen’ – przeoczyć, ‚nachsehen’ -sprawdzić, oraz rzeczowników jak ‚Ansicht’, ‚Umsicht’, ‚Nachsicht’, ‚Übersicht’ – … i wiele wiele innych.

 

Odmiana czasownika können

2 Responses to Odmiana czasownika sehen: widzieć

 1. […] Link do odmiany czasownika sehen widzieć na niemcy.pl […]

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.