(bdz, 2012) Czasownik können –móc/ być w stanie– należy do czasowników modalnych, a więc grupy czasowników które stosuje się w połączeniu z innymi ‚normalnymi’ czasownikami. Określa stan ‚bycia w stanie uczynienia czegoś’, gdzie możliwość lub wiedza potrzebna do rozpoczęcia aktywności zależy od nas samych.

 

Odmiana czasownika können móc

Rozgraniczenie do dürfen

W języku niemieckim warto stosować go precyzyjnie- by rozgraniczyć od innego równie często stosowanego czasownika ‚dürfen‚ czyli móc, ale w sensie zewnętrznym jest mi wolno, bo któs mi na to pozwala. Ten trochę skomplikowany opis znaczeniowy wydaje się być konieczny, by wystrzegac się błedów w stosowaniu.

I tak polskie zdanie: ‚Nie mogę przyjść do ciebie, bo mi mama nie pozwala’ nie powinno być tłumaczone przez ‚Ich kann nicht zu dir kommen…. , bo z kontekstu wynika, iż zdolność wewnętrzna by przyjśc być może jest, ale nie ma zewnętrznego przyzwolenia od mamy. Właściwszym tłumaczeniem byłoby zatem: ‚Ich darf nicht zu dir kommen, weil es mir meine Mutter nicht erlaubt hat, bo tak naprawde chcieliśmy powiedzieć ‚nie wolno mi przyjść’ …

Czasownik ‚können’ ma odmianę nieregularną, więc nic innego nam nie pozostaje, jak nauczyć się form jego odmiany na pamięć.

 

czas teraźniejszy

ich kann
du kannst
er, sie, es kann

wir können
ihr könnt
sie können

czas przeszły Imperfekt / Perfekt

ich konnte / habe gekonnt
du konntest / hast gekonnt
er,sie,es konnte / hat gekonnt

wir konnten / haben gekonnt
ihr konntet / habt gekonnt
sie konnten / haben gekonnt

 

Konstrukcja zdania

Ponieważ ‚können‚ stosuje sie zazwyczaj w złożeniach z innymi czasownikami, warto zapoznać się z właściwą konstrukcją zdania. Tak jak w przypadku innych czasowników modalnych ‚können‚ trafia w zdaniu w czasie teraźniejszym na miejsce drugie, a czasownik ‚zwykły’ na miejsce ostatnie, przykładowo: ‚Mogę to zrobić.’ będzie brzmiało ‚ Ich kann es machen’.

Sytuacja komplikuje się trochę w czasie przyszłym, gdzie musimy posiłkować się dodatkowo czasownikiem pomocniczym ‚werden‚. Tutaj czasownik ‚können‚ przesuwa sie na koniec zdania … ‚Ich werde es morgen machen können’- znaczy ‚Będę mógł to zrobić jutro’.

W  czasach przeszłych właściwie stosowany czasownik ‚können‚ znajduje się na drugim lub ostatnim miejscu w zdaniu w zależności od użytego czasu przeszłego : ‚ich konnte es machen‚ albo ‚ich habe es machen können‚ ….

W zaprzeczeniu analogicznie: ‚ Wir konnten es nicht machen‚ lub ‚wir haben es nicht machen können‚.

Czasownik móc -koennen. Grafika: niemcy.pl (BD)

Czasownik niemiecki móc -koennen. Grafika: niemcy.pl (BD)

 

Jak stosować prawidłowo przyimki ? Jaki przypadek łączy się z którym przyimkiem ?  Kilka praktycznych porad znajdziesz w naszym tekście -jaki-przyimek-z-jakim-przypadkiem-

grafika niemiecki jaki przyimek z jakim przypadkiem

 

 

 

6 Responses to Odmiana czasownika können móc

  1. S. Heisig pisze:

    Gdyby nie „der, die, das” to by byly Niemcy z NAS!! haha

  2. […] ‚Umsicht’, ‚Nachsicht’, ‚Übersicht’ – … i wiele wiele innych. Odmiana czasownika sehen Tagged with: odmiana widziec po niemiecku • widziec po niemiecku • widzisz ? po […]

  3. Daniel G. pisze:

    „W czasach przeszłych właściwie stosowany czasownik ‚können’ znajduje sie na drugim lub ostatnim miejscu w zdaniu w zależności od użytego czasu przeszłego : ‚ich konnte es machen’ albo ‚ich habe es machen können’ ….”
    W ostatnim zdaniu nie powinno być przypadkiem Ich habe es machen gekonnt????