Nauka zawodu w Niemczech dla Polaków

Autobus, centrum Berlina. Zdjęcie: Niemcy.pl (BD)

Autobus, centrum Berlina.

(Źródło: polsko niemiecka izba handlowo przemysłowa IHK) Jak wygląda praktyka ?

Liczba zapytań dotyczących możliwości nauki zawodu w Niemczech ze strony polskich uczniów, ich rodziców, mediów oraz samych instytucji pośrednictwa pracy znacząco rośnie w ostatnim czasie. Relacje w mediach kładą zwykle nacisk na atrakcyjne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 300-700 euro/m-c i uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu po zakończeniu nauki. Nauka zawodu w Niemczech to jednak także konieczność znajomości języka niemieckiego na poziomie minimum średniozaawansowanym i najczęściej znalezienia pracodawcy i zakwaterowania we własnym zakresie – podkreślają eksperci AHK Polska.

Przydatny link: Portale pracy w Niemczech

 

System kształcenia zawodowego w Niemczech

Kształcenie zawodowe w Niemczech prowadzone jest w systemie dualnym, w procesie nauczania bierze udział dwóch partnerów: pracodawcy oraz szkoły zawodowe. Nauka, w zależności od zawodu, trwa z reguły 3 lata. W niektórych zawodach może trwać 2 lata, 2,5 roku lub 3,5 roku. Z reguły, w systemie kształcenia zawodowego, nauka w szkole trwa 13 tygodni w roku, co stanowi około 1/3 czasu. 2/3 czasu uczniowie poświęcają praktycznej nauce zawodu u pracodawcy. W połowie toku nauczania uczniowie podchodzą do egzaminu połówkowego, który jest egzaminem czysto praktycznym. Całość nauki podsumowuje egzamin końcowy, obejmujący część praktyczną i teoretyczną, zaliczenie którego daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu w Niemczech.

 

Procedura rozpoczęcia nauki zawodu w Niemczech dla Polaków

 

1. Dostosowanie znajomości języka niemieckiego

Poziom umożliwiający rozpoczęcie nauki zawodu w Niemczech określany jest jako B1 w nomenklaturze Instytutu Goethego. Chodzi tu o poziom średniozaawansowany, maturalny. W Unii Europejskiej nauka języka niemieckiego dla Polaków w Niemczech możliwa jest m. in. poprzez program „Comenius”, który polega na zawiązaniu partnerstw pomiędzy szkołami w Niemczech i Polsce. Polscy uczniowie mogą w jego ramach spędzić kilka miesięcy w niemieckiej szkole partnerskiej, w celu nauki języka.

 

2. Wybór zawodu

Informacje o zawodach nauczanych w systemie dualnym znaleźć można na stronie www.bibb.de. W Niemczech objętych jest nim ponad 350 zawodów. Ok. 270 z nich podlega nadzorowi izb przemysłowo-handlowych. Reszta nadzorowana jest przez izby rzemieślnicze. Zasadniczo nie ma ograniczeń przy wyborze zawodu. Wyjątkiem jest zdobycie przed rozmową z pracodawcą zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (dotyczy to wszystkich zawodów).

 

3. Znalezienie pracodawcy

Następnym krokiem jest znalezienie pracodawcy, oferującego możliwość nauki w wybranym zawodzie i dostarczenie mu aplikacji. Informacje o zakładach pracy prowadzących nauczanie zawodu znaleźć można pod licznymi adresami internetowymi:

– dla całych Niemiec: www.ihk24.de , www.jobboerse.arbeitsagentur.de

– dla Brandenburgii: www.potsdam.ihk24.de; www.berufsorientierung-brandenburg.de (strona ta zawiera też dane urzędów pracy, dane kontaktowe do centrów nauki na poziomie średnim w Brandenburgii oraz dane kontaktowe izb przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych)

– dla Meklemburgii Pomorza Przedniego: www.durchstarteninmv.de

Po złożeniu aplikacji i jej akceptacji przez potencjalnego pracodawcę, uczeń odbywa rozmowę rekrutacyjną, której wynik decyduje o przyjęciu na naukę zawodu. To cenne doświadczenie, analogiczne do rozmów rekrutacyjnych o pracę, które czekają uczniów w przyszłości zawodowej.

 

4. Pozwolenie na pracę do końca kwietnia 2011

Do 30.04.2011 Polacy muszą jeszcze uzyskać pozwolenie na pracę w lokalnym urzędzie pracy. Od maja 2011 obowiązek ten zniknie.

 

5. Podpisanie umowy ws. nauki zawodu

Podpisanie umowy dot. kształcenia zawodowego pomiędzy pracodawcą i uczniem pod nadzorem izby przemysłowo-handlowej lub rzemieślniczej jest kwestią indywidualną ucznia i pracodawcy. W wyniku umowy, uczeń otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z taryfikatorem branżowym (Tariffliche Ausbildungsvergütung). Wynagrodzenie w pierwszym roku nauki może wynosić w zależności od zawodu od ok. 300 euro do ok. 700 euro miesięcznie. Pracodawca powinien poinformować ucznia, jakie materiały, w tym pomoce naukowe, ubrania robocze, będą potrzebne do rozpoczęcia nauki. Umowa przewiduje objęcie ucznia ubezpieczeniem społecznym. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, umowę z pracodawcą musi również podpisać rodzic lub opiekun prawny ucznia. Umowa przewiduje wstępny okres próbny.

 

6. Miejsce zamieszkania w Niemczech

Po podpisaniu umowy, uczeń musi we własnym zakresie znaleźć mieszkanie lub miejsce w internacie szkolnym. Co ważne, może się okazać, że pracodawca znajduje się w innym mieście niż szkoła, w której odbywają się zajęcia teoretyczne (Oberstufenzentrum). Warto więc rozważyć, czy korzystniej będzie zamieszkać w internacie przy szkole, czy w miejscowości, w której odbywać się będą zajęcia praktyczne.

 

7. Dofinansowanie pobytu w Niemczech

Nie zawsze wynagrodzenie płacone przez pracodawcę w ramach nauki zawodu jest wystarczające, by pokryć wszystkie koszty pobytu i nauki osób z zagranicy. Możliwe jest złożenie aplikacji o dofinansowanie nauki (Berufsausbildungsbeihilfe BAB) przy lokalnym urzędzie pracy. Odpowiedni formularz jest udostępniony na stronie www.ahk.pl w zakładce : szkolenia i kursy/ kształcenie zawodowe w systemie dualnym / http://www.ihk.pl/index.html?id=114/

 

Kontakt: Wojciech Fabian/Kursy i szkolenia/AHK Polska pod adresem: wfabian (małpa) ahk.pl

One Response to Nauka zawodu w Niemczech dla Polaków

  1. Ewchen pisze:

    Artykuł bardzo konkretny, z dużą ilościa potrzebnych informacji. właśnie takie artykułu szukałam. Za co bardzi dziękuje :)