Karetka na ulicach Warszawy. Zdjęcie: polen.pl (BD)

Karetka na ulicach Warszawy. Zdjęcie: polen.pl (BD)

Leczenie w Niemczech

(Źródło: ambasada niemiec) Niemiecka instytucja odpowiedzialna za realizację przepisów wspólnotowych w zakresie opieki zdrowotnej (DVKA) wydała informator na temat świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla obywateli z krajów UE/EOG oraz Szwajcarii przebywających w Niemczech w celach turystycznych.

(…) O leczeniu ambulatoryjnym w Niemczech znajdziemy tam przykładowo następujące informacje:

Jeśli będziesz potrzebować leczenia ambulatoryjnego lub stomatologicznego, zwróć się bezpośrednio do lekarza mającego umowę z kasą chorych, lub, jeśli będziesz potrzebować nagłej pomocy medycznej poza normalnymi godzinami przyjęć, do jednej ze specjalnych przychodni działających juz w wielu miastach, gdzie możesz zgłosić się po pomoc poza zwykłymi godzinami pracy praktyk lekarskich.

 

Dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

W każdym przypadku należy przedstawić dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i dowód osobisty/paszport oraz wybrać niemiecką kasę chorych, która pokryje koszty Twojego leczenia.

Na wypadek choroby masz do wyboru nastepujące kasy chorych:

  • Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)
  • Betriebskrankenkasse (BKK)
  • Ersatzkasse (np. Barmer-GEK, DAK, TK itp.)
  • Innungskrankenkasse (IKK)
  • Knappschaft oraz
  • landwirtschaftliche Krankenkasse

W przypadku konieczności dalszego leczenia u specjalisty, lekarz wystawi Ci odpowiednie skierowanie. W takim wypadku przedstaw lekarzowi specjaliście oprócz skierowania ewentualnie także dowód zapłaty za wizytę w tym samym kwartale….

 

Całość artykułu na stronach  ambasady Niemiec

Co to jest międzynarodowa karta ubzepieczenia zdrowotnego EKUZ ?

Przydatne numery telefonów alarmowych, identyczne w całych Niemczech:

01 80 – 50 44 100
Lekarz dyżurny (Notarzt, Notdienst der Ärzte )

110
Policja (Polizei)

112
Straż pożarna (Feuerwehr)

112
Karetka (Krankenwagen/Rettungswagen)

Comments are closed.