Niemcy.pl | Kowary- historia miasta i jej kronikarz Theodor Eisenmänger
Theodor Eisenmaenger. źródło: thory.blox.pl

Theodor Eisenmänger. Kronikarz Kowar. źródło: thory.blox.pl

(źródło: Krkonos na Nieregularnik-Nieperiodyczny)  Wpadła mi w ręce książka pod zacnym tytułem „Geschichte der Stadt Schmiedeberg im Riesengebirge” („Historia miasta Kowary w Karkonoszach”) autortswa wyżej wymienionego, wydana we Wrocławiu w 1900 r. w u Maxa Woywoda. Zajmę się więć wkrótce jej przekładem na język polski – dziś przybliżyć chciałem jedynie sylwetkę autora, którego biografia stanowi wstęp do tej publikacji.

Johann Theodor Eisenmänger, syn Johanna Eisenmängera, kucharza hrabiostwa von Reden, urodził się 25 grudnia 1819 r. w Bukowcu koło Kowar. Do swojej konfirmacji uczęszczał do szkoły w swoim miejscu urodzenia, a w roku 1836 został kursantem preparandy w Hermsdorf u nauczyciela Pohla. W latach 1837-40 był uczniem Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Bolesławcu pod kierunkiem dyrektorów Kaweraua i Schärfa. Po zdanym w dniu 25 marca 1840 r. egzaminie końcowym przez krótki czas był nauczycielem pomocniczym w Łomnicy, a następnie przez 4 lata w Bukowcu. 15 października 1844 r. został z polecenia hrabiny Reden kantorem w podarowanym przez Fryderyka Wilhelma IV kościele Wang.

Ponieważ na Wangu Eisenmänger był jedynie kantorem, nie zostając nauczycielem w szkole w Brückenbergu (Karpacz Górny), co mu wszak obiecywano, i w związku z tym jego zarobki były bardzo niskie (około 200 talarów rocznie), w dniu św. Michała 1846 r. (29 września – przyp. tłum.) zrezygnował z tej posady i 12 października został nauczycielem w szkole dla dziewcząt w Kowarach. Funkcję tę sprawował przez nieomal 41 lat.

Więcej o tej postaci na blogu tego autora pod adresem www

Share →