Czasownik wollen- jego domiana i stosowanie. (grafika: niemcy.pl , bd 2012)

Czasownik wollen- jego domiana i stosowanie. (grafika: niemcy.pl , bd 2012)

Czasowniki wollen chcieć i mögen lubić

Właściwe stosowanie

Czasowniki niemieckie wollen’– chcieć, mögen’ -lubić i möchten’, używany w sensie -chciałbym-, należą do grupy czasowników modalnych. Oznacza to, iż są stosowane w złożeniach z innymi elementami opisującymi daną czynność -czasownikami lub z rzeczownikami, w przypadku czasownika mögen.

Ich użycie jest bardzo rozpowszechnione, dlatego ich właściwe stosowanie jest ważne.

Wollen i möchten różnią się w sile przekazu

W przypadku ‚wollen‚ i möchten’ chodzi o wyrażenie tej samej woli, ja chcę. Różnią się one jednak zdecydowanie w sile przekazu. ‚Wollen’ jest zdecydowanym wyrażeniem woli i często może brzmieć nawet niegrzecznie.

Bardzo zdecydowanie brzmi  przykładowo wypowiedź: „Ich will aber !” – ale ja chcę ! Warto pamiętać, iż w złożeniach z innymi czasownikami, czasownik właściwy w bezokoliczniku przesuwa się na ostatnią pozycję w zdaniu:

‚Ich will in die Stadt fahren.—-> Chcę (po)jechać do miasta.

‚Ich möchte in die Stadt fahren.—-> Chciał(a)bym pojechać do miasta- jest o wiele grzeczniejszą formą i często spotykaną w języku potocznym.

 

Mögen

Czasownika mögen  używa się trochę inaczej, gdyż jego dopełnieniem jest najczęściej rzeczownik. Ich mag Fussball – oznacza -Lubię piłkę nożną-. Jeśli lubimy grać w piłkę nożną, właściwą konstrukcją gramatyczną będzie użycie słowagerne’ wraz z odpowiednim czasownikiem, czyli gram chętnie: „Ich spiele gerne Fussball „. Rzadziej spotyka się formę z czasownikiem, np. : ich mag nicht essen. ‚- nie chcę jeść.

„Mögen” stosuje się również w złożeniach z osobami / ludźmi, przykładowo: ‚ Wir mögen unsere Tante Maria’- lubimy naszą ciocię Marię. Jeśli lubię kogoś, mogę powiedzieć: „Ich mag Dich„, albo oczywiście użyć w zaprzeczeniu „nie lubię ciebie/ was/ jego/ jej/ tego”: „Ich mag dich/ euch/ ihn/ sie/ es  nicht.

Niezapominajmy o innym zastosowaniu czasownik mögen, najtrafniej tłumaczonej przez polskie niech: Möge der Gott Dich behüten‚: (Raczy) Niech Bóg Cię (o)chroni !

 

Zaprzeczenie

Zaprzeczenie następuje według ogólnych reguł, czyli czasownik zaprzeczamy stosując słówko nicht”, które następuje po czasowniku chcieć (wollen, möchten).

Ich möchte nicht schlafen gehen. / Ich will nicht schlafen gehen.

Stosując czasownik mögen” zaprzeczamy z reguły rzeczownik używając zaprzeczenia ‚kein‚ w odpowiedniej odmianie przed rzeczownikiem:

Ich mag kein Obst, może oznaczać  nie lubię owoców” w sensie ogólnym, ale też jednorazowym „nie, dziekuję za owoc w tym momencie”.

Dopuszczalna jest skrócona wersja bez powtarzania rzeczownika z zaprzeczeniem ‚nicht‚ , gdzie na pytanie ‚Magst Du Obst ? ‚ odpowiedź może brzmieć : ‚ Ich mag nicht ‚; w sensie- nie chcę owoców (jeść teraz np.)-.

 

Odmiana przez osoby

 

 Möchten(chciałbym)  Mögen(lubić)  Wollen(Chcieć)
Singular: 1 osoba ja (liczba pojedyncza) Ich möchte

Ich

mag

Ich will
Singular: 2 osoba ty (liczba pojedyncza) Du möchtest Du magst Du willst
Singular: 3 osoba on/a (liczba pojedyncza) Er/sie/es möchte Er/sie/es mag Er/sie/es will
Plural: 1 osoba my (liczba mnoga) Wir möchten Wir mögen

Wir

wollen

Plural: 2 osoba wy (liczba mnoga) Ihr möchtet Ihr mögt Ihr wollt
Plural: 3 osoba oni (liczba mnoga) Sie möchten Sie mögen

Sie

wollen

 

Odmiana czasownika „können” (möc/ być w stanie zrobić) po niemiecku

Odmiana czasownika „sehen” – widzieć po niemiecku

Lista czasowników mocnych i nieregularnych 

Comments are closed.